Farnosť Dunajská Lužná a Dominikánsky konvent Krista Kráľa Vás srdečne pozývajú dňa 11. marca 2018 (nedeľa) o 18.00h na BENEFIČNÝ KONCERT sláčikového kvarteta, ktorý je venovaný na záchranu historického organu od Ludwiga Moosera (1865) v miestnom Rímskokatolíckom kostole v Dunajskej Lužnej. Umelecký súbor zahrá svetoznáme dielo od Josepha Haydna „SEDEM POSLEDNÝCH SLOV SPASITEĽA NA KRÍŽI“.

Link na plagát 7slov

Po koncerte bude možnosť adopcie organových píšťal v nominálnej hodnote: 20, 50, 100, 200, 500,- EUR.

Mená všetkých dobrodincov či už ako rodiny, firmy, alebo fyzickej osoby budú zapísané na najväčšej organovej píšťale a stanú sa tak trvalou súčasťou obnoveného organu pre budúce generácie.

Dvojmanuálový organ bol postavený v roku 1865. V súčasnosti je jedným z mála takmer kompletne zachovaných nástrojov Mooserovej salzburskej dielne na našom území. Je zaujímavý nielen svojou dispozíciou, ale aj veľkosťou. Reštaurovaním organu získa Dunajská Lužná ojedinelú hudobnú pamiatku, ktorej využitie bude obohatením nielen liturgického, ale aj spoločensko-kultúrneho života obyvateľov i návštevníkov starobylého pútnického chrámu – Svätyne Madony Žitného ostrova.

Viac informácií: www.dunajskaluzna.fara.sk