Kedy:
18. jún 2016 @ 7:03 – 8:03
2016-06-18T07:03:00+02:00
2016-06-18T08:03:00+02:00
Vstupné / Štartovné:
ZADARMO
BL. HOSANNY Z MANTOVY, PANNY (1449–1505)

Hosanna Andreasiová sa narodila roku 1449 v lombardskej Mantove. Bola spriaznená s rodom Gonzágovcov, ktorí v Mantove vládli v XV. storočí. Už vo veľmi mladom veku odmietla ponuku na sobáš a obliekla odev sestier Tretieho rádu sv. Dominika. Veľmi sa usilovala o získanie kresťanských čností, najmä pokory. Jej duchovným vodcom bol slávny teológ František de Silvestri (Ferrarský). Neskôr sa stal Magistrom rehole a napísal jej životopis. Bola veselá a dobročinná. Podivuhodne múdro spájala rozjímanie o božských veciach so svetským zamestnaním a s konaním dobrých skutkov. Svedčia o tom jej početné listy. Dostalo sa jej tiež mystických zážitkov. Zomrela 18. júna 1505. O desať rokov po jej smrti r. 1515 pápež Lev X. povolil jej úctu v Mantovskej diecéze. Pre celú Cirkev ju schválil pápež Inocent XII. dňa 27. novembra 1694.

MODLITBA

Bože, darca všetkých darov, blahoslavenej Hosanne si doprial milosť, aby pred všetkým dávala prednosť neprebadateľnému Kristovmu bohatstvu a jeho vysvetľovaniu ľuďom; daj, nech sa riadime jej príkladom a poúčaním, aby sme ťa stále viac poznávali a verne žili podľa svetla evanjelia. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.