Kláštor dominikánov v Košiciach je najstarším dominikánskym kláštorom spomedzi tých, ktoré sú dodnes v prevádzke. Prvé konventy na území Slovenska boli založené v Trnave, Banskej Štiavnici, Košiciach, Komárne a vo Veľkom Šariši.

Dominikáni v Košiciach postavili v gotickom štýle kláštor a Kostol Nanebovzatia Panny Márie, dnes najstarší kostol v Košiciach.

Odvtedy košickí dominikáni čelili viacerým pohromám:

  • morová nákaza v 15. storočí;
  • šíriace sa myšlienky reformácie v 16. storočí, počas náboženských nepokojov dav napadol aj dominikánsky kláštor;
  • požiar 13. apríla 1556, ktorý zničil dve tretiny Košíc, aj dominikánsky kostol a kláštor, dominikáni z Košíc odišli.

V 18. storočí bol obnovený kostol a na ruinách kláštora bol postavený nový.

Udalosti, ktoré mali v nemilosti rehoľníkov a kláštorný život, sa však stále neskončili:

  • reforma Jozefa II., na základe ktorej bola zrušená asi tretina kláštorov, obmedzila činnosť košického konventu, nebolo možné prijímať nových kandidátov;
  • 2. novembra 1938 obsadili Košice maďarské vojská;
  • počas barbarskej noci zo 14. na 15. apríla 1950 komunistická moc násilne ukončila činnosť väčšiny mužských reholí na Slovensku, budova košického kláštora sa využívala na rôzne svetské účely.
  1. januára 1990 prevzali dominikáni opäť do svojej správy Kostol Nanebovzatia Panny Márie a 12. júla 1990 košický kláštor.