Ježiš sa zjavuje ako Pán / Homília brata Mateja na slávnosť Zjavenia Pána

Milí bratia a sestry, sviatok „troch kráľov“ ako ho ľudovo nazývame je v liturgii nazývaný „Zjavenie Pána“. Pri obrade požehnávania našich domov nám úvodná reč veľmi pekne vysvetľuje, čo si dnes pripomíname. Sú tam zachytené tri momenty z Ježišovho života, kedy sa zjavuje ako Pán – dáva poznať ľudom svoj pôvod. Pri krste v Jordáne, kedy z neba zaznie hlas [...]