madonna

Spievanie Salve Regina po kompletóriu ako prejav úcty k Panne Márii je jednou z najstarších tradícií rehole, siahajúcou k prvej generácii bratov dominikánov.

 

 

 


salve_regina

 

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva,
život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’!
K Tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.