Voľba magistra rehole

Po práci v skupinách sa v piatok doobeda stretlo plenárne zasadnutie, pred ktoré predstúpili jednotliví kandidáti, ktorí vzišli z návrhov jazykových skupín. Prebehol traktatus (prezentácia daného brata, otázky a odpovede, a na záver diskusia za jeho neprítomnosti). V poobedňajšom čase bratia mali spoločnú duchovnú obnovu. V podvečer sa všetci kapitulári stretli na akadémii, ktorú si pripravili sestry k ucteniu si svätého Dominika. Akadémia sa niesla v duchu tanca a spevu. Po akadémii nasledovali vešpery a adorácia, počas ktorej mohli bratia pristúpiť k sviatosti zmierenia.

V sobotu ráno sme program začali rannými chválami a o 9.00 sme pokračovali spoločnou svätou omšou, ktorej predsedal bývalý magister rehole brat Timothy Radcliffe. Kázal na evanjelium, ktoré bolo o učeníkoch zhromaždených za zatvorenými dverami vo večeradle. Hovoril o prekonaní strachu a potrebe vyjsť von. Následne sa bratia presunuli do zasadačky, kde po úvodnej časti vzývania Ducha Svätého nasledovala voľba nového magistra rehole.

Za magistra bol zvolený brat Gérard Francisco Timoner III. Pochádza z Filipín. Narodil sa 26. 1. 1968, vysvätený na kňaza bol v roku 1995. V roku 2004 ukončil svoje licenciátne štúdiá z teológie v Nijmegene, v Holandsku. V rokoch 2007-2012 bol vicerektorom seminára. V roku 2012 bol zvolený za provinciála filipínskej provincie. V roku 2014 ho pápež František menoval do Medzinárodnej teologickej komisie vo Vatikáne. V roku 2016 ho magister rehole menoval za svojho asistenta pre región – Ázia a Pacifik. Vo svojom prvom príhovore prosil všetkých o modlitbu, aby mohol naplniť jemu zverenú úlohu.