Tradične na sv. Austína, 28. augusta začal obliečkou prvé kroky svojho
rehoľného života náš nový brat Tomáš, civilným menom Viliam Héczey.

V prítomnosti najbližších príbuzných, niekoľkých priateľov a spoločenstva
bratov z viacerých komunít ho do rehoľného rúcha obliekol provinciál
brat Damián. Už po niekoľkých dňoch noviciátu sa Tomáš zúčastnil
ADOM-áckej akcie s vysokoškolákmi na Pustom dvore pri Ábelovej na tému
Spiritualita a filozofia. Na vyučovaní v noviciáte sa podieľa takmer
celá zvolenská komunita a aj niektorí bratia odinakiaľ. Tomáš sa zase
podieľa na všetkých aspektoch života komunity: od modlitieb cez služby
až po vychádzky a rekreácie.“