V dňoch 7.  – 9. februára pozývame mužov vo veku 18 – 35 rokov, ktorí hľadajú svoje povolanie, na víkend do kláštora bratov v Košiciach.

Téma stretnutia bude MODLITBA, ŠTÚDIUM A DOMINIKÁNI.

Program