janasolarova

Home/Jana Solárová

About Jana Solárová

This author has not yet filled in any details.
So far Jana Solárová has created 63 blog entries.

Otec Rafael Tresa OP: Aby sme pozerali na svet Božími očami, potrebujeme byť blízko pri ňom 

Či už vnímame kontempláciu ako niečo vyhradené pre mystikov, ktorí zažívali pri modlitbe extatické stavy, alebo ako niečo krásne, ale pre nás  nedosiahnuteľné, mali by sme rátať s tým, že pokiaľ budeme večnosť tráviť v nebi, bude kontemplácia aj súčasťou našej reality. Rozprávame sa s otcom Rafaelom Tresom OP.    Čo je kontemplácia? Ako rozumieť [...]

2023-04-05T11:24:08+02:005. apríla 2023|

List magistra Rádu o sv. Tomášovi Akvinskom

Drahí bratia a sestry dominikánskej rodiny, dňa 18. júla 2023 oslávime 700. výročie svätorečenia nášho cteného brata svätého Tomáša Akvinského, učiteľa cirkvi , a 7. marca 2024 si pripomenieme 750. výročie jeho úmrtia. S vďačnosťou si pripomíname, že v roku 1974 svätý Pavol VI. napísal apoštolský denník Lumen Ecclesiae k 700. výročiu úmrtia anjelského učiteľa. [...]

2023-04-07T17:03:38+02:002. apríla 2023|

Plnomocné odpustky v jubilejnom roku sv. Tomáša

Apoštolská penitenciária na základe právomocí, ktorú jej celkom zvláštnym spôsobom udelil náš najsvätejší Otec a pán v Kristovi, pán František, z Božej prozreteľnosti pápež, vzhľadom na prosby, ktoré jej nedávno predniesol dôstojný Gerard Francisco Timoner III, generálny magister Rádu bratov kazateľov, pre rast zbožnosti veriacich a spásu duší láskavo udeľuje pri príležitosti slávnostných osláv ku [...]

2023-04-07T17:06:24+02:001. apríla 2023|

Otec Samuel Lovás OP: Kríza povolaní súvisí s tým, že dnešný človek uprednostňuje pred Bohom iné hodnoty

Keď sa snažíme poctivo vo svedomí rozlíšiť Božiu vôľu v otázke svojho povolania, môžeme naraziť na mantinely - mám ísť za Božím volaním aj proti svojej rodine a znepriateliť si rodičov? Môžem byť povolaný k tomu, aby som zostal sám? Rozprávame sa s otcom Samuelom Lovásom OP, promotórom pre povolania slovenskej dominikánskej provincie. Čo je [...]

2023-03-29T17:51:57+02:0029. marca 2023|

Duchovná obnova s otcom Samuelom bola impulzom na cestu do hĺbky v čase pôstu

Sloboda, čnosti a milosť v učení Tomáša Akvinského. To bola téma duchovnej obnovy, ktorú si pripravil otec Samuel pre svojich priateľov zo žilinského rodinného spoločenstva Hlas na púšti. Účastníkov hostili bratia dominikáni v priestoroch zvolenského kláštora. Okrem podnetných prednášok bol vytvorený vzácny čas pre modlitbu, rozjímanie, stíšenie, sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Oddych od detí aj [...]

2023-03-20T13:10:27+01:0020. marca 2023|

Svätému Jozefovi Boh zveril najväčšie poklady – svojho Syna a jeho Matku

Jozef je jednou z kľúčových osôb Ježišovho života, ktorá ho formovala a s ktorou sa denne stretával počas prvých rokov. Ako píše francúzsky dominikán, profesor Starého zákona, Philippe Lefebvre, je paradoxné chcieť veľa hovoriť o tom, o kom sa v Písme veľa nehovorí a ktorý sám nepovedal nič. Jediná replika, ktorú v evanjeliách Ježiš adresuje Jozefovi, bola tá, ktorú povedal svojim rodičom [...]

2023-03-16T16:14:15+01:0019. marca 2023|

Páter Tomáš Gajdoš OP, kazateľ aj umelec

Na sviatok svätého Jozefa, patróna dobrej smrti, nás v roku 2009 opustil náš spolubrat Tomáš Gajdoš. Po páde totalitného režimu bol v Reholi bratov kazateľov na Slovensku menovaný za promotóra pre kázanie a venoval sa ľudovým misiám. Jeho srdce patrilo aj umeniu. Písal poéziu, komponoval hudbu. Zhudobnil niekoľko hymnov a básní. Svoje výtvarné nadanie zhmotnil [...]

2023-03-14T12:46:34+01:0018. marca 2023|

Víkend v kláštore

Aké je moje povolanie? Nevolá ma Pán zasvätiť sa mu? Ako to vôbec rozlíšiť? Ak si kladiete tieto alebo podobné otázky a ste muž vo veku od 18 do 35 rokov, potom tu máme niečo pre vás: Víkend v Dominikánskom kláštore v Košiciach 14. – 16. apríla 2023. Zažijete skutočnú dominikánsku komunitu a ozajstný rehoľný život spolu so [...]

2023-03-18T15:53:42+01:0018. marca 2023|

Dokument o svätej Kataríne Sienskej

V piatok večer o 20:40 vysiela TV Lux dokumentárny film o svätej Kataríne Sienskej, dominikánkej terciárke 14. storočia, panne, mystičke a učiteľke Cirkvi. Životopisný film je súčasťou série nazvanej Poznačení Bohom. 45-minútovú snímku natočil režisér Luca Trovellesi Cesana v roku 2017. Obrázok: commons.wikimedia.org

2023-03-14T11:38:23+01:0016. marca 2023|

Otec Samuel Lovás OP: Povolanie je cesta, ktorá nás dovedie k najplnšiemu šťastiu

V istom bode sa mladý človek ocitá na križovatke a rozhoduje sa, ako ďalej v živote. Ak je Božia vôľa jeho prioritou, nevyhnutne sa dostáva aj k otázke rozlišovania svojho povolania. Mám si založiť rodinu alebo sa stať kňazom či rehoľníkom? Existuje návod, ako spoznať Božiu vôľu? Čo ak sa pomýlime? Rozprávame sa s promotórom [...]

2023-03-08T22:34:42+01:008. marca 2023|