„Keď prišiel deň, kedy sa veriacim dáva popolec (…), rozhodli sme sa aj my spoločne dať na cestu pokánia, totiž splniť sľub daný Pánovi. Ostatní z našich spolubývajúcich spoločníkov však o tom ešte nevedeli. Preto, keď brat Henrich odchádzal z útulku, jeden spoločník sa ho opýtal: „Henrich, kam odchádzate?“ On mu odpovedal: „Idem do Betánie.“ On síce vtedy ešte nerozumel tomu slovu, ale keď mu vysvetlili, že pod menom Betánia sa rozumie dom poslušnosti, pochopil, že vstúpil do rehole. A tak všetci traja sme sa zišli u svätého Jakuba práve vtedy, keď bratia spievali slová: „Oblečme si nového človeka.“ Vtedy nečakane síce, ale v pravý čas, sme pristúpili medzi nich, ihneď sme odložili starého človeka a zároveň sme si obliekli človeka nového, aby sa na nás skutkom naplnilo to, čo oni spievali slovom.“ (Z knihy O začiatkoch Rehole kazateľov od bl. Jordána Saského)

Pozývame mužov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí hľadajú svoje povolanie, zažiť skutočnú dominikánsku komunitu a ozajstný rehoľný život spolu so stretnutiami a odpoveďami od bratov dominikánov. Víkend v kláštore

KDE:  Dominikánsky kláštor Zvolen

KEDY:  9. – 11. február 2024

PRIHLASOVANIE:  do 28. januára 2024 u brata Samuela na brat.samuel@gmail.com

PROGRAM STRETNUTIA TU

Vyzlečte si starého človeka s predchádzajúcim spôsobom života, ktorý hynie klamnými žiadosťami, obnovte sa duchovným zmýšľaním a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svätosti pravdy. (Ef 4,22-24)