🗣 Toto kázanie si môžete vypočuť tu 🗣.

Milovaní,

život človeka je bohatý na chvíle, počas ktorých musíme zaťať zuby a preplávať cez rozbúrený oceán neistôt. Veľkou posilou – priaznivým vetrom do plachiet na tejto dobrodružnej plavbe – nám môže byť životná stratégia svätej misionárky Františky Xaviery Cabrini – ctiteľky Božského Srdca Ježišovho, patrónky všetkých migrantov.

Mama Cabrini (tak ju rád oslovujem v modlitbe) sa narodila 15. júla 1850 do chudobnej veriacej rodiny v Sant´Angelo Lodigiano v severnom Taliansku. Zomrela 22. decembra 1909 v americkom Chicagu vo veku 67 rokov v dôsledku chronickej choroby srdca.

Pápež Pius XII. svätorečil Františku Cabrini v roku 1950 a zároveň ju vyhlásil za patrónku všetkých migrantov.

Za svoj krátky život toho stihla pomerne veľa. Založila kongregáciu Misijných sestier Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus), ktoré sa neúnavne a láskyplne starali o talianskych migrantov prichádzajúcich do Spojených štátov amerických za vidinou lepšieho života. Boh mocne požehnával toto dielo lásky k blížnemu, hoci neustále čelilo prekážkam, neistotám a podrazom z rôznych strán. Napriek tomu, pred odchodom Františky Xaviery Cabrini do neba, mala kongregácia 67 domov, viac ako 1300 sestier a otvorené sirotince, nemocnice a domovy pre chudobných naprieč celým USA i v Európe.

Aká bola životná stratégia mamy Cabrini, s ktorou opakovane prekonala rozbúrený oceán neistôt?

Po celý svoj život si opakovala Božie prisľúbenie  z listu Filipanom: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp 4, 13) Cez toto slovo vnímala každú prichádzajúcu prekážku ako súčasť cesty k užšiemu priľnutiu sa k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Chcela jednoducho slúžiť tam, kam ju Boh posielal a spôsobom, akým chcel on. Milovala Ježiša. Túžila, aby rozšíril jej srdce pre celý svet.

Áno, Kristova láska ju neustále posúvala vpred. Za hranice ľudskej komfortnej zóny, až k zrieknutiu sa seba samej v prospech blížneho. Nech by sa stalo čokoľvek, nebála sa. Len zavrela oči a odpočívala na Ježišovom srdci, tak ako učeník Ján vo večeradle.

Skrze toto mystické spojenie s Ježišom chápala poslušnosť voči Cirkvi ako garanciu toho, že plní Božiu vôľu. A preto na naliehavú prosbu pápeža Leva XIII. – doslovne jej údajne povedal „Nie na Východ, ale na Západ,” – sa zriekla vlastného sna s neistými kontúrami pôsobiť ako misionárka v Číne a prijala neľahké, konkrétne misijné poslanie medzi talianskymi migrantmi v USA.

Stala sa divákom Božích zázrakov a s postupujúcim časom okúsila sladkú chuť ovocia poslušnosti. Často opakovala svojim sestrám: „Verte a dôverujte Bohu! Pracujte usilovne a neustále sa modlite! Duch Svätý naplní vaše srdcia láskou, posilní vášho ducha, bude pracovať i modliť sa spolu s vami a ukáže vám Božiu vôľu.”

Svätá Františka Xaviera Cabrini sa naučila hľadieť na neistotu cez prizmu viery. Uprostred rozbúreného oceánu bola hlboko v srdci pevne spojená s Ježišom. Nevzdávala sa. Kráčala s vytrvalosťou vpred, hoci netušila, čo ju stretne ďalší deň.

Milovaní, neviem, cez aké vody sa práve teraz plaví loďka vášho života. Ak sú to vody pokojné, zotrvajte v spojení s Ježišom a ak sú to vody búrno-prudké, rozpamätajte sa na Božie prisľúbenie: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.“

Mama Cabrini, ďakujem Ti, že si mi ukázala cestu „obyčajnej” svätosti. Prosím Ťa, pomôž mi poznať a prijať Boží plán pre môj život. Nech je vo všetkom oslávený Boh.

 Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky – zmiluj sa nad nami.

 Amen.

Pavol Grnáč