Životopis sv. Dominika – kapitola I.

Na stránke op.org je v rámci jubilea prezentovaný stručný životopis sv. Dominika od brata Gianni Festa OP, ktorý je rozdelený do desiatich kapitol. Postupne budeme prekladať a uverejňovať jednotlivé kapitoly, aby sme tak sprístupnili životopisné [...]

List Magistra rehole

Magister rehole Gerard Francisco Timoner sa svojim listom pred Vianocami prihovoril celej dominikánskej rehole, aby tak uviedol jubileum rehole - Dies natalis, narodenie svätého Dominika pre nebo - ktoré si v tomto roku pripomíname. 6. [...]

Rozhovor s magistrom rehole

Za stolom so svätým Dominikom Rehoľa kazateľov otvorila 6. januára jubilejný rok pri príležitosti 800. výročia smrti svätého Dominika, ktorý sa skončí slávnosťou Zjavenia Pána v roku 2022. Magister rehole, brat Filipínskej provincie, Gerard Francisco [...]

Modlitba „O spem miram“

Keď Dominik zomieral v kruhu svojich bratov a videl ich smútok, povzbudzoval ich slovami, že "teraz im bude užitočnejší v nebi, kde bude za nich orodovať". Tieto Dominikove slová nádeje si pripomíname v modlitbe Spe [...]

  • JUBILEUM_Dominik

Modlitba, obrázok a záložka Jubilejného roka

Pri príležitosti začiatku Jubilejného roka rehole bol vydaný obrázok s modlitbou ku svätému Dominikovi a taktiež záložka do knihy. Keďže sme nedávno obdržali imprimatur od Mons. Bernarda Bobera, zverejňujeme modlitbu jubilea pre široké verejné použitie [...]

Katarína Sienská

Prežívame jubilejný rok Rehole kazateľov, presnejšie Dies natalis (deň narodenia), deň, kedy si Pán povolal svätého Dominika na nebeskú svadobnú hostinu. Jubileum je príležitosťou obnoviť sa v zápale prvotného nadšenia pre charizmu sv. Dominika, ktorou [...]

Pätnásť utorkov so sv. Dominikom

V našej reholi bola tradícia podľa ktorej sa zvlášť v utorok ľudia obracali vo svojich modlitbách ku sv. Dominikovi o príhovor a ochranu. Keďže dominikánom je tiež zverené šírenie úcty svätého ruženca, v dejinách vzniklo [...]