Nové knihy z DMC

21. októbra 2016|0 Comments

DMC vydalo dva zaujímavé knižné tituly. Prvý pod názvom “Ruženec jednoduchá a hlboká modlitba” nám zrozumiteľným spôsobom príbližuje podstatu modlitby posvätného ruženca a zároveň nám ukazuje jej dôležitosť pre  […]

Prorok z Florencie vzýva Božie milosrdenstvo

23. mája 2016|0 Comments

23. máj je deň keď bol v roku 1498 upálený dominikán Hieronym Savonarola. Podľa historického výskumu Róberta Ridolfiho a Títa Centiho sa tento rehoľník stal skôr obeťou mocenských intríg ako kacírskych názorov [...]

Historická úvaha brata Gabriela

17. mája 2016|0 Comments

Krátka historická úvaha brata Gabriela k aktuálne diskutovanej téme ženského diakonátu.

Fórum pre dialóg

18. októbra 2016|0 Comments

Naši bratia Reginald a Lukáš sa v dňoch 21.-22. októbra v refektári emauzského kláštora v Prahe zúčastnia 2. Fóra dialógu, ktoré organizuje Česká křesťanská akademie a Konrad-Adenauer-Stiftung. […]

ADOM má prvých absolventov

25. augusta 2016|0 Comments

Už po druhýkrát sa uskutočnilo letné stredoškolské stretnutie dominikánskej mládeže – ADOM. Na rozdiel od minuloročných Štiavnických Baní týždeň prebiehal v kontemplatívnom dominikánskom centre Ábelová Pustý dvor. […]

Spoločné duchovné cvičenia

18. augusta 2016|0 Comments

Bratia z českej a slovenskej dominikánskej provincie sa zišli v dňoch 1. až 6. augusta na spoločných duchovných cvičeniach v Piešťanoch. […]

Pozvánka na stretnutie 25+

20. októbra 2016|0 Comments

Drahí priatelia 25+, pozývame Vás na ďalšie celomesačné stretnutie, na ktorom sa, okrem iného, z rozprávania Karola Kolesára, dozviete  veľa zaujímavého o Bolívii.  Začíname v kostole dominikánov o 19. hodine. […]

Podporte misie

19. októbra 2016|0 Comments

Chceš podporiť misie? AKO?  Koľko listov či pohľadníc ti príde za rok a končia v odpadkovom koši? Odteraz to môže byť ináč. Aj tie najbežnejšie známky môžu pomôcť. Zbierame ich už niekoľko rokov a predávame v zahraničí a takto získané peniaze slúžia našim misionárom.  ako na to? […]

Ponuka fotocitátov od brata Andreja

18. októbra 2016|0 Comments

Chceš si prehĺbiť svoj vzťah s BOHOM? AKO? cez internet Dve myšlienky denne – jedna na evanjelium, čítanie, žalm, Katechizmus Katolíckej Cirkvi, podľa tematických okruhov a druhá podľa liturgického obdobia. KDE? www.dominikani.sk/fotocitáty KEDY? 24 hodín denne. BONUS: možnosť [...]