Sv. Katarína už ako šesťročná mala prvé mystické zážitky – videla strážnych anjelov, ktorí chránia ľudí pred zlom. Keď mala šestnásť rokov, stala sa dominikánskou terciárkou. Stále mala mystické zážitky a videnia Ježiša Krista, Panny Márie a svätých. Nemala nikdy formálne vzdelanie, ale napriek tomu patrí medzi najväčších teológov svojich čias. Neustále povzbudzovala pápeža, aby sa vrátil späť z Avignonu do Ríma. Veľké úsilie vynakladala, aby sa v Cirkvi skončila veľká západná schizma. V roku 1375 dostala stigmy. V roku 1380 zomrela ako tridsaťtri ročná. Jej listy a traktát „Dialógy“ sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V roku 1430 sa našlo jej telo neporušené (zivotopisysvatych.sk, 2021).

Vidíme, že za jej krátky život toho stihla naozaj veľmi veľa. Úsilie, viera, pokora, vytrvalosť, modlitba a túžba po Ježišovi. Možno takto by sme ju mohli opísať. Pri štúdiu jej života ma zaujalo množstvo vecí, ale rád by som sa povenoval len jednej z nich. Je to opis mystického zážitku, ktorý zakúsila malá Katarínka ako šesťročná. Keď sa vracala z mesta domov, nad bazilikou sv. Dominika videla Pána Ježiša oblečeného do kňazského rúcha a obklopeného bielo odetými osobami, ktorými boli sv. Peter, Pavol a Ján. Prečo ma to tak zaujalo? Možno práve preto, že toto úchvatné zjavenie sa odohralo na rušnej ulici mesta počas bežného dňa. Stalo sa tak pri úplne všednej a obyčajnej činnosti, akou je návrat z rušného mesta domov. Predstavme si tú situáciu. Mesto plné zhonu, ľudia nakupujú, prechádzajú sa, počuť bežný mestský hluk (žiadne ticho kostola) a práve v tomto mestskom zhone stojí malé dievčatko a upiera zrak na Kráľa kráľov. Zakaždým, keď si predstavím túto situáciu, ma napĺňa úžas a zároveň radosť. Čo ak sme aj my povolaní k rovnakej mystickej skúsenosti akú prežila malá Katarínka? Vidieť a stretnúť Ježiša aj mimo chrámov, mimo nášho času vyhradeného na modlitbu. Uvedomovať si jeho prítomnosť aj na rušných uliciach miest cestou do práce, školy, obchodu, … Vidieť a stretnúť Ježiša vo všedných situáciách našich dní, v druhých ľuďoch, s ktorými počas bežného dňa prichádzame do kontaktu. Možno práve to je výzva a zároveň pozvanie, pri ktorom nám môže byť sv. Katarína veľkou inšpiráciou.

Sv. Katarína Sienská, prosíme Ťa, vypros nám u Pána milosť, aby sme jeho prítomnosť a lásku dokázali vnímať a zakúšať počas bežných činností dňa. Aby sme v situáciách, kedy okolo nás panuje zhon a rozruch, dokázali vnímať a zakúšať Jeho lásku vo všetkom a všetkých, ktorí sú okolo nás.

Viliam Paľaga